Celi Sülüs Yeşil Vav
3,000.00 TL
< Paylaş

Celi Sülüs vav, ıhlamur ağacına klasik oyma yöntemleri kullanılarak elde oyulmuştur. Köşeler testere işi olarak elde kesilmiştir. 

60cmX60cm çift paspartuyla çerçevelenmiştir.

Bir kelam-ı kibarda denir ki: “İttaku’l-vâvat”, "Vav’lardan sakınınız.”

Çünkü #Vav harfiyle başlayan bazı kelimeler kişiye büyük sorumluluk yükler;

#Vali #vezir #vasî #vekâlet #vekil #vedîa (emanet) #vakıf #vâcip #vaad #vefa #vahiy #vaaz #vakit #vâlide #vâris #vatan #vazife #vecd #veda #vehb #vehim #veliahd #vera #vezin #vezne #vesika #vebal

Sopsy Paypal